Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:7506283/19/2004-80541-110078
datum a čas konání:30.10. 2019 v 08:30 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251
zápis dražitelů:Dne 30.10.2019 od 8.00 hod.do zahájení dražebního jednání, v dražební místnosti č. 251, 2.patro
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:95 666 Kč
dražební jistota:47 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň,parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha,Bukovník574 m2251143 500 Kč95 666 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:

a) Označení a popis dražené nemovité věci:
parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň,
parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha,

obě zapsány na LV č. 251 pro obec a Katastrální území Bukovník,
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy,

Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: • Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z: a) Označení a popis dražené nemovité věci: parcela č. 61, ostatní plocha, výměra 278 m2, zeleň, parcela č. 1230, ostatní plocha, výměra 296 m2, jiná plocha, obě zapsány na LV č. 251 pro obec a Katastrální území Bukovník, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.