Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:911534/19/2912-00540-704322
datum a čas konání:28.5. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo náměstí 17/1, Třebíč, v zasedací místnosti v budově A, 2.patro
zápis dražitelů:Dne 28.05.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:27 333 Kč
dražební jistota:9 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč14 46041 000 Kč27 333 Kč1 000 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč

- pozemek (lesní) parc.č. 1407/1 o výměře 14.460 m2

Stručný popis dražby

Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 208 pro katastrální území Pocoucov, obec Třebíč - pozemek (lesní) parc.č. 1407/1 o výměře 14.460 m2