Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

číslo jednací:917137/19/2910-00540-711261
datum a čas konání:5.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
zápis dražitelů:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 5.6.2019 od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:16 667 Kč
dražební jistota:5 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1stavba sloužící k rodinné rekreaci025 000 Kč16 667 Kč1 000 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Dražená nemovitá věc je umístěna na okraji zastavěného území města Pacov v lokalitě zahrádkářské kolonie s uzamčeným přístupem bez možnosti příjezdu a s omezenou možností připojení na inženýrské sítě. Jedná se o objekt zahrádkářského skladu – (původní staveništní buňka) – kontejnerový objekt bez základové konstrukce s prkenným obedněním. Zastavěná plocha objektu je 5x2,6 m o výšce 2,6 m. Objekt je v horším technickém stavu. Přístup k objektu je možný pouze přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.

Stručný popis dražby

Dražit se bude stavba sloužící k rekreaci zapsaná u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina - Katastrální pracoviště Pelhřimov na LV č. 3155 pro obec a katastrální území Pacov: - stavba č.e. 535 na st. parcele č. 2321 (LV 1895)