Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

číslo jednací:686181/19/2604-00540-506663
datum a čas konání:28.5. 2019 v 11:00 hod.
místo:FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 2, místnost č. 152
zápis dražitelů:V místě konání dražby od 10:45 hod do začátku dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:900 000 Kč
dražební jistota:250 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Podíl 1/2 na objektu k podnikání v Jablonci nad Nisou11 350 000 Kč900 000 Kč10 000 Kč
Podmínky:
Popis: Nemovité věci – spoluvlastnický podíl ½ zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 Jablonec nad Nisou, na LV 6849:
- Pozemek st. 785/1 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Jablonec nad Nisou, č.p. 5068, výroba
Stavba stojí na pozemku p.č.: 785/1
- Pozemek st. 3542 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
Stavba stojí na pozemku p.č.: 3542
- Pozemek 1494/16 – ostatní plocha
- Pozemek 1497/10 – ostatní plocha
- Pozemek 1500/1 - zahrada

Popis:
Jde o původní truhlářskou dílnu se sociálním a administrativním zázemím a dvorem v přední části. Hlavním objektem je truhlářská dílna na st. p.č. 3542, která je dřevěným krčkem komunikačně propojena se zděným dvoupodlažním objektem č.p. 5068 na st.p.č. 785/1. Zde se nachází sociální a administrativní zázemí. Objekt je napojen na vodu, kanalizaci a plyn. Další stavby jsou menší – kolny, rozvaděč. Stavby jsou málo udržovány; odhad opotřebení je na hranici 70%. Podstatná část pozemku st.p.č. 785/1 je využívána jako manipulační dvůr a parkoviště.
Pozemky p.č. 1494/16 a 1497/10 jsou nezastavěné, svažité s trvalými a náletovými porosty. Parcela p.č. 1500/1 je situována při ulici Podhorská a měla by právně zajišťovat vstup a vjezd na hodnocený funkční celek.

Stručný popis dražby

nemovité věci – spoluvlastnický podíl 1 zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území 655970 Jablonec nad Nisou, na LV 6849: - Pozemek st. 785/1 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Jablonec nad Nisou, č.p. 5068, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 785/1 - Pozemek st. 3542 - zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 3542 - Pozemek 1494/16 – ostatní plocha - Pozemek 1497/10 – ostatní plocha - Pozemek 1500/1 - zahrada