Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:685831/19/2604-00540-506094
datum a čas konání:28.5. 2019 v 11:45 hod.
místo:FÚ pro Liberecký kraj, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Podhorská 2, místnost č. 152
zápis dražitelů:v den konání dražby od 11.30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:92 667 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Dražba pozemku Kokonín, Jablonec nad Nisou1139 000 Kč92 667 Kč2 000 Kč
Podmínky:
Popis: - parcela č. 368/1 o výměře 928 m2 – trvalý travní porost – zapsaná na LV č. 724 pro katastrální území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou

Pozemek nepravidelného tvaru, přístupný po částečně zpevněné cestě. Severní část je rovinná bez porostů, jižní část (směrem k sousední zahradě rodinného domu) se svažuje a je zarostlá náletovým porostem. Pozemek není oplocen, je volně přístupný.

Stručný popis dražby

- parcela č. 368/1 o výměře 928 m2 – trvalý travní porost – zapsaná na LV č. 724 pro katastrální území Kokonín, obec Jablonec nad Nisou