Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:3673016/19/3001-80542-712539
datum a čas konání:9.9. 2019 v 13:30 hod.
místo:FÚ Brno I, Příkop 25
zápis dražitelů:FÚ Brno I, Příkop 25
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:100 000 000 Kč
dražební jistota:655 738 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní VěstoniceHorní Věstonice4 769 m21111 311 475 Kč655 738 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je složení dražební jistiny ve výši 100.000 Kč.
Popis: Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111
• parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
• parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond

Stručný popis dražby

• Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111 • parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond • parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond