Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1267128/19/2504-00540-507217
datum a čas konání:29.5. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Chomutově
zápis dražitelů:v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:183 334 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
spoluvlastnický podíl 1/2 na parc. č. 741/33, 741/70, 741/77Spořice426 m2581275 000 Kč183 334 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Nemovité věci tvoří jeden samostatný celek. Jedná se o nemovité věci užívané jako zahrada v zahrádkářské osadě, která se nachází na okraji obce Spořice. Celý areál je oplocen. Součástí pozemku parc. č. 741/77 je stavba – zahradní chatka č. e. 102. Chatka je nepodsklepená, zděná z tvárnic, střecha je tvořena betonovými taškami, stav objektu je velmi dobrý. Příslušenství nemovitých věcí je tvořeno dřevěnou kolnou, žumpou, oplocením a vraty. Nemovitost je napojena na vodovod (sezónní v rámci zahrádkářské osady) a rozvod elektřiny. Svod odpadních vod je řešen do vlastní žumpy. Na pozemcích se nachází několik okrasných a ovocných porostů. Bližší popis je uveden ve znaleckém posudku.

Stručný popis dražby

dražba nemovitostí Spořice