Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:2133695/19/2110-00540-203941
datum a čas konání:29.5. 2019 v 11:30 hod.
místo:Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno
zápis dražitelů:od 11:00 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:469 900 Kč
dražební jistota:20 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 143 - zastavěná plocha a nádvoříSazená42 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 629/18 - orná půdaSazená5 462 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 689/114- orná půdaSazená4 859 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 840/41- orná půdaSazená304 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 854/31- orná půdaSazená537 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 1298/49 - vodní plochaSazená217 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na objektu bydlení Sazená č.p.85 - parc. č. 92 - zastavěná plocha a nádvoříSazená287 m23340 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: viz dražební vyhláška

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbách a pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 334, katastrální území Sazená, okres Kladno, obec Sazená (viz. dražební vyhláška)