Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:2175084/19/3001-80542-712539
datum a čas konání:30.5. 2019 v 10:00 hod.
místo:FÚ Brno I, Příkop 25
zápis dražitelů:FÚ Brno I, Příkop 25
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:100 000 000 Kč
dražební jistota:874 317 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111Horní Věstonice0 m21111 311 475 Kč874 317 Kč
Podmínky: složení jistiny
Popis: Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111:
• parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast
• parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond
• parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond

Stručný popis dražby

Okres Břeclav, kat. území Horní Věstonice, obec Horní Věstonice, LV 111: • parcela 4447, ostatní plocha 239 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4448, ostatní plocha 435 m2, neplodná půda, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast • parcela 4449, zahrada 3318 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond • parcela 4451, zahrada 777 m2, CHKO II.-IV. zóna, ptačí oblast, zemědělský půdní fond