Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1313939/19/2301-80542-402891
datum a čas konání:10.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, zasedací místnost v přízemí úřadu
zápis dražitelů:budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:100 000 000 Kč
dražební jistota:516 145 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 11605/52, ostatní plocha, jiná plochaKatastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň20 m281571 032 290 Kč516 145 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití
11605/52 20 ostatní plocha jiná plocha

1) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52
povinnost k parcele číslo 12736/6.
2) Věcné břemeno chůze a jízdy: oprávnění pro parcelu: 11605/52
povinnost k parcelám číslo 11605/16, 11605/18, 11605/4, 11605/55.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 11608, trvalý trávní porostKatastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň728 m281571 032 290 Kč516 145 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití
11608 728 trvalý trávní porost
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 11610/146, ostatní plocha, jiná plochaKatastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň369 m281571 032 290 Kč516 145 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití
11610/146 369 ostatní plocha jiná plocha
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 11610/182, ostatní plocha, jiná plochaKatastrální pracoviště Plzeň-město, k.ú. Plzeň231 m281571 032 290 Kč516 145 Kč
Podmínky: viz. PDF dražební vyhláška
Popis: Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití
11610/182 231 ostatní plocha jiná plocha

Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby a obslužnosti
vtoku do propustku: oprávnění pro Statutární město Plzeň
povinnost k parcele číslo 11610/182.

Stručný popis dražby

opakovaná dražba: Nemovitosti - Pozemky Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití 11605/52 20 ostatní plocha jiná plocha 11608 728 trvalý trávní porost 11610/146 369 ostatní plocha jiná plocha 11610/182 231 ostatní plocha jiná plocha Vše zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k. ú. Plzeň. Dražená nemovitá věc jsou pozemky neudržované, porostlé nálety. Svým tvarem neumožňují výstavbu. Pozemky obdobného tvaru a výměr nejsou obvyklým předmětem obchodování. Na pozemcích vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby obslužnosti vtoku do propustku, oprávnění pro Statutární město Plzeň.