Územní pracoviště pro Prahu 6 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:6698169/19/2006-00540-111132
datum a čas konání:20.11. 2019 v 09:30 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu,Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, Dražební místnost v 6. patře, místnost č. 620
zápis dražitelů:bude zahájen v 9:15 hod do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:587 528 Kč
dražební jistota:99 900 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost, podíl ¼.Zdice0 m2864881 292 Kč587 528 Kč
Podmínky: Podmínky účasti na dražbě jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost.
Podrobný rozpis je uveden v dražební vyhlášce.
Vše evidováno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, katastrální území Zdice, okres Beroun, obec Zdice, na LV 864, podíl ¼.

Stručný popis dražby

Orná půda, vodní plocha, lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost, podíl 1/4.