Územní pracoviště v Mostě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1323668/19/2510-00540-505909
datum a čas konání:5.6. 2019 v 08:30 hod.
místo:Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě, dražební místnost
zápis dražitelů:v den konání dražby od 8,00 hod. do 8,25 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:600 000 Kč
dražební jistota:100 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Dražba nemovitých věcí - stavba RD1900 000 Kč600 000 Kč5 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky
St. 34 119m2 zast. plocha a nádvoří společný dvůr chr. krajinná oblast
St. 35/1 163m2 zast. plocha a nádvoří zbořeniště chr. krajinná oblast
St. 35/2 1366m2 zast. plocha a nádvoří chr. krajinná oblast
Součástí je stavba: Kozly, č.p. 29, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 35/2
35 252m2 ostatní plocha neplodná půda chr. krajinná oblast
katastrální území Kozly u Loun, obec Kozly, okres Louny, zapsané na LV č. 75 pro katastrální území Kozly u Loun, obec Kozly u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny.
Pozemky se stavbou rodinného domu se nachází ve střední části obce. Jedná se o zděný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Lze předpokládat, že je rodinný dům napojen na inženýrské sítě elektrického proudu. V obci je možnost napojení na obecní vodovod a kanalizaci.
Příslušenstvím rodinného domu je dále stavba stodoly a další stavba s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem.

Stručný popis dražby

Pozemky se stavbou rodinného domu se nachází ve střední části obce. Jedná se o zděný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Lze předpokládat, že je rodinný dům napojen na inženýrské sítě elektrického proudu. V obci je možnost napojení na obecní vodovod a kanalizaci. Příslušenstvím rodinného domu je dále stavba stodoly a další stavba s dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem.