Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:6667623/19/2002-00540-609067
datum a čas konání:3.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
zápis dražitelů:03.10.2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:39 565 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek určený k plnění funkcí lesa796891 Žihle7 913 m295559 348 Kč39 565 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0325 Plzeň - sever Obec: 559695 Žihle
Kat.území: 796891 Žihle List vlastnictví: 955

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
1378 5539 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa
1379 2374 lesní pozemek pozemek určený k plnění funkcí lesa

Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.

Stručný popis dražby

Lesní pozemky se nacházejí cca 750 m severozápadně od SZ okraje obce Žihle, v komplexu lesa s místním názvem “Žihelský les“, jižně od silnice č. 206 (Žihle – Rabštejn and Střelou - Manětín). Přístup k nemovitosti od obce je po silnice č. 206 a z lesních nezpevněných komunikací. Sousedící lesní porosty na p.č. 1395/1 (cca 186ha) jsou ve vlastnictví obce Žihle. Orientace parcel je SZ-JV, mírný sklon terénu k S a SV. Předmětem dražby je lesní pozemek p.č. 1378 o rozloze 5539 m2 a lesní pozemek p.č. 1379 o rozloze 2374 m2. Oba pozemky jsou bez lesního porostu (byl vytěžen). Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.