Územní pracoviště v Šumperku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1424349/19/3109-00540-800758
datum a čas konání:25.7. 2019 v 10:00 hod.
místo:Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, zasedací místnost 2. patro
zápis dražitelů:Zápis dražitelů proběhne v den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:613 333 Kč
dražební jistota:200 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek se stavbouBrníčko u Zábřeha821 m2362920 000 Kč613 333 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále viz dražební vyhláška.
Popis: Pozemky:
- parcela č. St. 52 o výměře 821 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Brníčko, č.p. 19, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 52
a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.

Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 362 pro obec Brníčko, katastrální území Brníčko u Zábřeha (kód: 609935), u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Stručný popis dražby

Pozemek s budovou se nachází v obci Brníčko, v zástavbě podél hlavní veřejné komunikace procházející touto obcí. Objekt byl v minulosti využíván jako kulturní dům s restaurací a byty. K tomuto účelu je stavba svým stavebně technickým uspořádáním vybavena a byla i využívána. Jedná se o samostatně stojící, podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími, zastřešený plochou střechou. Objekt je nepravidelného půdorysu. Vstup do objektu je možný z prostoru hlavní obecní komunikace na pozemek za objektem a z tohoto pozemku do vstupní chodby v 1. PP. Z této chodby jsou přístupné místnosti v 1. PP a schodištěm i chodby a místnosti ve vyšších podlažích. V 1. PP objektu se nachází hlavní vstupní chodba se schodištěm, sklepní místnosti, kanceláře a místnosti sociálního zázemí pro návštěvníky objektu. V 1. NP objektu se nachází restaurace s kuchyní a se zázemím, velký a malý kulturní sál se zázemím a skladové prostory. Ve 2. NP se nacházejí 2 byty 2+1. Původní objekt byl postaven v roce 1920. Tohoto stáří jsou základy a svislé konstrukce a část stropů 1.PP. Všechny ostatní konstrukce a vybavení byly zřízeny při rozsáhlé přestavbě objektu v roce 1972. Objekt je dlouhodobě nevyužíván, údržba objektu nebyla dlouhodobě prováděna. Vnitřní vybavení je poškozené, nebo demontované, takže celý objekt není v současné době ve stavu umožňující jeho užívání. Pro zprovoznění objektu za jakýmkoliv účelem je třeba provést rozsáhlé stavební úpravy objektu. Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a všemi součástmi jako jeden celek.