Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:3062296/19/2110-00540-202426
datum a čas konání:31.7. 2019 v 11:30 hod.
místo:Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno
zápis dražitelů:Stochov
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 100 Kč
dražební jistota:766 667 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na objektu Stochov č.p.105 - parc.č. 234 -zastavěná plocha a nádvoříStochov105 m25061 150 000 Kč0 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na parc.č. 235 - zahradaStochov1 494 m25060 Kč0 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl o velikosti 1/2 na parc.č. 819/2 - ostatní plochaStochov84 m25060 Kč0 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavbách a pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 506, katastrální území Stochov, okres Kladno, obec Stochov(viz. dražební vyhláška)