Územní pracoviště Brno-venkov oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:4057087/19/3005-80541-711454
datum a čas konání:7.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, 2. patro, zasedací místnost dveře č. 201.
zápis dražitelů:Od 09:30
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:42 875 Kč
dražební jistota:5 500 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek parc. č. 641/37, ostatní plochaVysočany87 m2368285 750 Kč42 875 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit do zahájení dražby taktéž v hotovosti v den konání dražby v pokladně shora uvedeného správce daně.
Popis: Předmětný pozemek o výměře 87 m2 je situovaný v ulici Skloněná, Praha 9 – Vysočany. Pozemek je přibližně tvaru L, je slunný a přiléhá k bytovému domu č.p. 330. Část pozemku, která přiléhá k bytovému domu z jeho jižní strany, je rovinná, část, která přiléhá k bytovému domu z jeho východní strany, je svažitá se sklonem k severu. Pozemek lze napojit na veškeré veřejné inženýrské sítě. Pozemek je užíván v souladu se zápisem v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zeleň.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Znalecký posudek k dražené nemovité věci je k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov. Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Zájemci se mohou s nemovitou věcí individuálně seznámit, popřípadě nahlédnout do originálu znaleckého posudku, který bude zájemci zpřístupněn po předchozí domluvě s pracovníky správce daně (tel. 545 125 279).