Územní pracoviště v Mělníce oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:3290549/19/2114-00540-204478
datum a čas konání:19.9. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník
zápis dražitelů:Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:0 Kč
dražební jistota:320 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
1/2 nemovitostíProboštov221 m2714 a 903480 000 Kč320 000 Kč
Podmínky:
Popis: A) Nemovitosti v KÚ Proboštov u Teplic (733105), obec Proboštov, okres Teplice na LV č. 714
Podíl ½
Pozemky
Parcela výměra(m2) druh pozemku způsob ochrany
1247/2 59 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Proboštov, č. p. 533, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1247/2

B) Nemovitosti v KÚ Proboštov u Teplic (733105), obec Proboštov, okres Teplice na LV č. 903
Pozemky
Parcela výměra (m2) druh pozemku způsob ochrany
1248/14 162 zahrada zemědělský půdní fond

bližší informace v posudku

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

nemovitosti v KÚ Proboštov