Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1598131/19/2910-00540-711261
datum a čas konání:20.11. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
zápis dražitelů:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 20.11.2019 od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:24 953 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Jedna ideální polovina lesního pozemkuPejškov3 870 m222549 905 Kč24 953 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 10 000,- Kč.
Popis: Lesní pozemek - od JZ smrková kmenovina s příměsí borovice 5 %, tlouštkově diferencovaná, místy proředěná, mezernatá, zakmenění 0,8 %, výměra 0,2200 ha, smrková mlazina místy mezernatá, zakmenění 0,9 %, výměra 0,1500 ha a porostní okraj bez lesního porostu o výměře 0,0170 ha.

Stručný popis dražby

Dražit se bude jedna ideální polovina lesního pozemku zapsaného na LV č. 225 pro obec Pelhřimov a k.ú. Pejškov. p.č. 173/5 o výměře 3870 m2