Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:4252708/19/2004-80542-209047
datum a čas konání:6.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251
zápis dražitelů:Dne 6.6.2019 od 9.30 hod. do zahájení dražebního jednání, dražební místnost č. 251, 2. patro
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:72 833 Kč
dražební jistota:30 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
11. Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 nemovitých věcí1109 250 Kč72 833 Kč5 000 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 nemovitých věcí:

okres: Nymburk
obec: Třebestovice
Katastrální území: Třebestovice
LV: 181

Pozemky
Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
KN 559/1 16364 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/2 10162 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/3 9769 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/5 4991 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa
KN 559/6 791 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa
KN 561/190 697 orná půda zemědělský půdní fond
KN 561/191 239 orná půda zemědělský půdní fond
KN 561/198 6670 orná půda zemědělský půdní fond
KN 561/221 341 orná půda zemědělský půdní fond
KN 589/2 81 ostatní plocha ostatní komunikace
KN 589/3 25 ostatní plocha ostatní komunikace

skladba:

Název
Výměra (m2) Stáří (let) Zakmenění Bonita Zastoupení
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/1 a 561/191
16603 66 7,00 24 90%
dub letní na pozemku p.č.: 559/1 a 561/191
16603 66 7,00 20 10%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/2 a 559/6
10953 141 6,00 20 100%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/3 a 561/190
10466 98 7,00 24 90%
akát trnovník na pozemku p.č.: 559/3 a 561/190
10466 98 7,00 20 10%
borovice lesní na pozemku p.č.: 559/5
4991 66 7,00 24 90%
dub letní na pozemku p.č.: 559/5
4991 66 7,00 20 10%

Stručný popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovité věci: okres: Nymburk obec: Třebestovice Katastrální území: Třebestovice LV: 181 Pozemky Parcela Výměram2)Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany KN 559/1 16364 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/2 10162 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/3 9769 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/5 4991 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 559/6 791 lesní pozemek p.určený k plnění funkcí lesa KN 561/190 697 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/191 239 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/198 6670 orná půda zemědělský půdní fond KN 561/221 341 orná půda zemědělský půdní fond KN 589/2 81 ostatní plocha ostatní komunikace KN 589/3 25 ostatní plocha ostatní komunikace