Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1531718/19/2901-80541-711424
datum a čas konání:8.10. 2019 v 08:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí
zápis dražitelů:Dne 08.10.2019 od 07:15 do zahájení dražby v místě konání dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 600 000 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Rodinný dům s menším pozemkemStřelecká222 m23282 400 000 Kč1 600 000 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitost
OKRES: Jihlava LIST VLASTNICTVÍ: 328
OBEC: Dobronín PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Střelecká
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku
St. 30/2 222 zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Dobronín č.p.398, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 30/2

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

Nemovitost se nachází v severozápadní části zastavěného území obce, v prostoru vpravo od
státní silnice směr Štoky. Sestává z vlastního rodinného domu včetně součástí a
příslušenství, dále vedlejší stavba – sklad zahradního nábytku a nářadí a stavebního
pozemku p.č. St. 30/2. Dům čp. 398 na pozemku p.č. st. 30/2 je postaven jako samostatně
stojící , je zděný z cihelného zdiva POROTHERM v tl. 45 cm, je přízemní, z malé části
podsklepený, s obytným podkrovím se sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou
BRAMAC.

Stručný popis dražby

Prodej RD v Dobroníně na pozemku o výměře 222 m2.