Územní pracoviště v Českém Krumlově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1688775/19/2203-00540-301447
datum a čas konání:24.9. 2019 v 09:30 hod.
místo:Budova FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov, 4. patro, č. dveří 511
zápis dražitelů:V den konání dražby od 9:00 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:867 000 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zahrada,zemědělský půdní fondKlení421 m23930 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zastavěná plocha a nádvoříKlení410 m23930 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: Součástí je stavba: Klení, č.p. 95, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 97

Stručný popis dražby

Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV 393, pro obec 545406 Benešov nad Černou, a k.ú. 602426 Klení Nemovitosti Pozemky - 197 o výměře 421m2, zahrada, zemědělský půdní fond - St. 97 o výměře 410m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Klení, č.p. 95, obč. vyb. Stavba stojí na pozemku p.č. : St. 97