Územní pracoviště v Písku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1935976/19/2208-00540-302633
datum a čas konání:9.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Písku, Nábřeží 1. máje 2259, Písek, zasedací místnost v přízemí budovy ÚzP, číslo dveří 105
zápis dražitelů:Dne 09.10.2019 od 8:30 do 9:50 hodin.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:366 666 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcechHorní Záhoří u Písku0 m2580550 000 Kč366 666 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 50.000,- Kč (§ 194 odst. 4, § 195 odst. 3 písm. a) a § 222 odst.2 daňového řádu).
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí - ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech:

Pozemky
Parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
č. St. 6/1 2464 zastavěná plocha a nádvoří nemovitá kulturní památka

Součástí je stavba: Dolní Záhoří, č.p. 6, bydlení
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 6/1

č. 9 864 vodní plocha vodní nádrž umělá

č. 12/1 780 zahrada zemědělský půdní fond

č. 12/3 282 zahrada zemědělský půdní fond
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí; vše zapsáno a evidováno na LV 580 pro obec Záhoří, katastrální území Horní Záhoří u Písku, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště v Písku.
Spoluvlastnický podíl id. ½ na výše uvedených nemovitých věcech je dražen jako jeden funkční celek.
Popis dražených nemovitých věcí - viz dražební vyhláška.

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech (neobyvatelná bývalá zemědělská usedlost + přilehlé pozemky), které tvoří jeden funkční celek. Popis dražených nemovitých věcí je spolu s dalšími informacemi uveden v přiložené dražební vyhlášce.