Územní pracoviště v Břeclavi oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:4044186/19/3008-80541-708686
datum a čas konání:9.10. 2019 v 10:30 hod.
místo:Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží
zápis dražitelů:09.10.2019 od 10:00 hodin do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:50 667 Kč
dražební jistota:13 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcelní číslo 943/63 - orná půdaKatastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, okres Brno-venkov, obec Podolí, katastrální území Podolí u Brna385 m2117276 000 Kč50 667 Kč
Podmínky: Podmínka: zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit v hotovosti na pokladně správce daně nejpozději dne 09.10.2019 do 10:00 hod., nebo platbou na účet uvedený v dražební vyhlášce tak, aby byla připsána nejpozději dne 08.10.2019.
Popis: Nemovitá věc se nachází v ulici Nad Výhonem v západní části okrajové části obce. Na okolních pozemcích se nachází samostatně stojící rodinné domy. Pozemek dnes slouží částečně k běžné polní výrobě, část pak není fakticky užívána. Nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty.Dle územního plánu je pozemek využitelný k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu, ne ale samostatně, pouze s pozemkem jiného vlastníka p.č. 945/62, který se nachází mezi oceňovaným pozemkem a veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou.

Stručný popis dražby

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovité věci - pozemek parc. č. 945/63 o výměře 385 m2 – orná půda, zapsaný na LV č. 1172, vedený v evidenci Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Podolí, katastrální území Podolí u Brna.