Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1529237/19/2913-00552-712014
datum a čas konání:10.10. 2019 v 08:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, Jihlava, II. patro, místnost č. 269
zápis dražitelů:Dne 10.10.2019 od 7:15 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti č. 269, II. patro Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Územního pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:27 450 Kč
dražební jistota:9 000 Kč
dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

lesní pozemek o výměře 5147 m2, v k.ú. Dolní Loučky