Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:7300216/19/2002-00540-111122
datum a čas konání:10.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
zápis dražitelů:10. 10. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:24 500 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek určený k plnění funkcí lesa618837 Čechočovice16 440 m241249 000 Kč24 500 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0634 Třebíč Obec: 590444 Čechočovice
Kat.území: 618837 Čechočovice List vlastnictví: 412

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
982 16 440 lesní pozemek

Podrobnější popis pozemku je uveden ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u správce daně.

Stručný popis dražby

Pozemek p.č. 982 v k.ú. Čechočovice je pozemkem určeným k plnění funkci lesa. Pozemek je ve svahu se severovýchodní expozicí. Starší porosty 271Gc05, c08 a c11 byly vytěženy. Holiny nejsou zalesněny a jsou zarostlé hustým drnem třtiny křovištní. Rovněž holina v porostní skupině 271Gc01a/00 zůstala nezalesněna. Porostní skupina 271Gc04 je zcela poškozena lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem lesklým a jsou ve stádiu kůrovcových souší bez asimilačních orgánů. I mladší porost 271Gc01b je částečně poškozen a zničen těmito škůdci. Průměrný věk porostů je díky velké výměře holin 5 let. Lesní porosty jsou zařízeny lesní hospodářskou osnovou LHO 605 811 Třebíč platností od 1.1.2010 do 21.12.2019.