Územní pracoviště v Karviné oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:2156391/19/3212-80542-804433
datum a čas konání:12.6. 2019 v 15:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Karviné, Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná - Nové Město; přízemí, zasedací místnost č. dveří 121
zápis dražitelů:v den konání dražby od 14:30 hodin do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:693 400 Kč
dražební jistota:70 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc.č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 250 a 251, vše zapsáno na LV 1995, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín11 040 000 Kč693 400 Kč10 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc.č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 250 a 251, vše zapsáno na LV 1995, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín

Stručný popis dražby

rodinný dům č.p. 148 (dle LV č. 1995) – ve skutečnosti zbořeniště původního rodinného domu, stojící na pozemku parc. č. 249 včetně příslušenství a pozemků parc. č. 250 a 251, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1995 v katastrálním území Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jičín. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.