Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:3532123/19/2011-00540-105800
datum a čas konání:24.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 11
zápis dražitelů:Zápis účastníků dražby bude zahájen v dražební místnosti od 09:30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:64 500 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Parcela St. č. 11 - součástí je stavba č.p. 10717410 Páleček220 m27796 520 Kč64 500 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu) tak, aby byla připsána na účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby.
Popis: Pozemky:
Parcela: Výměra m2 Druh pozemku Zp. využití Zp. ochrany
St. 11 220
Součástí je stavba: Páleček, č.p. 10, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11
Okres: CZ0203 Kladno
Kat. území: 717410 Páleček
Obec: 532461 Klobuky
a to vše zapsané na LV 77 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný.
Shora uvedené nemovitosti se nacházejí ve střední části obce Klobuky, přímo u veřejné komunikace, ze které je přístup a příjezd k domu přes nezastavěnou část pozemku. K domu patří vedlejší stavba a malý dvorek.

Stručný popis dražby

Dražené nemovitosti budou draženy jako celek - viz. dražební vyhláška.