Územní pracoviště v Ústí nad Labem oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1476520/19/2501-80542-507530
datum a čas konání:27.6. 2019 v 11:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem
zápis dražitelů:Břeclav, Šitbořice
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 030 Kč
dražební jistota:73 334 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Dražba pozemků - orná půda, ostatní plochaŠitbořice6 002 m211295110 000 Kč73 334 Kč
Podmínky: podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky
Popis: Jedná se o pozemky, které se nachází ve dvou lokalitách. Pozemky p.č. 4696, 4713 a 4714 se nachází severně od obce mimo zastavěné území v lokalitě Trať od rybníka. Pozemky jsou zemědělsky obdělávány v rámci většího půdního celku. Nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty. Pozemky p.č. 5932, 5933, 5934 a 5935 leží východně od obce mimo zastavěné území v lokalitě Nové hory. Pozemky p.č. 5932 a 5933 jsou zemědělsky obdělávány v rámci většího půdního celku. Nejsou zde žádné stavby ani trvalé porosty. Na pozemcích p.č. 5934 a 5935 se nachází neudržované náletové dřeviny.
Dle územního plánu pozemky p.č. 4713 a 4714 částečně zasahují do zastavitelné plochy Z11 (VS- plochy smíšené výrobní). Pozemky p.č. 5932 a 5933 částečně zasahují do koridoru technické infrastruktury KT5 (pouze územní rezerva). Předmětné pozemky nejsou předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona.

Stručný popis dražby

Okres: CZ0644 Břeclav Obec: 584932 Šitbořice Kat. území: 762687 Šitbořice LV: 11295 Nemovitosti Pozemky: Parcela č. 4696, 4713, 4714, 5932, 5933, orná půda Parcela č. 5934, 5935, ostatní plocha