Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1018813/19/2901-80541-711424
datum a čas konání:13.6. 2019 v 09:30 hod.
místo:Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí
zápis dražitelů:Dne 13.06.2019 od 08:45 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:740 365 Kč
dražební jistota:70 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Orná půda v k.ú. Předhradí u SkutčePředhradí u Skutče34 163 m2546922 401 Kč614 934 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota 50.000,- Kč.
Popis: OKRES: Chrudim LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče

Nemovitosti
Pozemky
Parcely Výměra[m2] Druh pozemku
660/55 34163 orná půda

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Trvalý travní porost v k.ú. Předhradí u Skutče.Předhradí u Skutče1 893 m254641 646 Kč27 764 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota ve výši 5.000,- Kč
Popis: OKRES: Chrudim LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče


Nemovitosti
Pozemky
Parcely Výměra[m2] Druh pozemku
716/16 1893 trvalý travní porost

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Orná půda v k.ú. Předhradí u SkutčePředhradí u Skutče3 569 m254696 363 Kč64 242 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota 10.000,- Kč.
Popis: OKRES: Chrudim LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče

Nemovitosti
Pozemky
Parcely Výměra[m2] Druh pozemku
716/51 3569 orná půda

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Trvalý travní porost v k.ú. Předhradí u Skutče.Předhradí u Skutče2 279 m254650 138 Kč33 425 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Dražební jistota ve výši 5.000,- Kč
Popis: OKRES: Chrudim LIST VLASTNICTVÍ: 546
OBEC: Předhradí PODÍL VLASTNICTVÍ: 1/1
KAT. ÚZEMÍ: Předhradí u Skutče


Nemovitosti
Pozemky
Parcely Výměra[m2] Druh pozemku
729/3 2279 trvalý travní porost

Vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Chrudim.

Stručný popis dražby

Pozemky v k.ú. Předhradí u Skutče - orná půda, trvalý travní porost