Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:919061/19/2914-00540-708765
datum a čas konání:17.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, v jednací místnosti (2. patro, místnost č. dveří A 228)
zápis dražitelů:V den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:234 000 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Soubor nemovitých věcí zapsaných na LV 238 k.ú. Radostín nad Oslavou - podíl 1/21350 000 Kč234 000 Kč5 000 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech:
- pozemek p. č. st. 46/1, součástí pozemku je stavba: Radostín nad Oslavou č.p. 27, rod. dům,
- pozemek p. č. st. 46/2, součástí pozemku je stavba: Radostín nad Oslavou č.p. 40, rod. dům,
- pozemek p. č. 149, výměra 252 m2, ostatní plocha
- pozemek p. č. 150/1, výměra 571 m2, zahrada.
(včetně všech součástí a příslušenství),
vše vedeno na listu vlastnictví č. 238 pro obec a katastrální území Radostín nad Oslavou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Jedná se o stavby zapsané jako rodinné domy v charakteru zemědělské usedlosti, se zastřešeným průjezdem, dvorem, vedlejšími stavbami a zahradou. Objekt je napojen na rozvod vody, elektřiny a kanalizace, plynovod před domem. Stavby mají 1 nadzemní podlaží a půdní prostory.
Budova č.p. 27 se skládá z kuchyně (bez vybavení-pouze stará kachlová kamna), 2 pokoje , chodba a sklad, navazuje hospodářská část, chlévy sklady.
Budova č.p. 40 - v minulosti upraveno pro bydlení, do dvorní části provedena přístavba (před cca 25 roky). Zdivo, střecha - značně poškozeno, po požáru v roce 2006. Zastřešení nad budovou a průjezdem je provizorní a z velké části poškozené, do této části silně zatéká.
V SV části dvora se nachází zemědělské stavení – stodola, pod částí sklep. Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí.
Objekty mají podprůměrnou údržbu a vybavení, obytné prostory jsou neobyvatelné. Stáří domu a staveb v příslušenství je cca 70-90 let, současný stav je velmi špatný.
K objektům přísluší pozemky p. č. 46/1, p. č. 46/2, p. č. 149, p. č. 150/1, na nezastavěných částech pozemků se nacházejí přestárlé stromy, bez údržby, některé suché.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech - zemědělská usedlost v obci Radostín nad Oslavou se zahradou