Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:7288589/19/2002-00540-111122
datum a čas konání:10.10. 2019 v 14:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena
zápis dražitelů:10. 10. 2019 od 13:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:28 733 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek682039 Liberec21 m21087143 100 Kč28 733 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Okres: CZ0513 Liberec Obec: 563889 Liberec
Kat.území: 682039 Liberec List vlastnictví: 10871

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
4268/3 21 zahrada zemědělský půdní
fond

Stručný popis dražby

Jedná se o pozemek evidovaný jako zahrada mezi okolní městskou zástavbou, ale užívaný jako komunikace s upraveným asfaltovým povrchem. V okolí pozemku je možnost napojení na veřejné inženýrské sítě. Je dobře přístupný z veřejné místní komunikace z ulice Hanychovská, procházející při hranici pozemku. Pozemek je situovaný v proluce mezi domy č.p. 781 a č.p. 413. Pozemek je na konci proluky mezi domy přerušen kovovou bránou s elektrickým plotem. Od tohoto místa již není pozemek asfaltovaný, ale je oddělen od komunikace drátěným plotem a je upraven nezpevněným štěrkopískem, na kterém vyráží travní porost. hranice mezi pozemky po obou stranách je tvořena záhonovými obrubníky.