Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů

číslo jednací:1449145/19/3101-80541-807161
datum a čas konání:15.8. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.
zápis dražitelů:proběhne dne 15. 8. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:240 000 Kč
dražební jistota:60 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
rekreační chataLudéřov1 408 m2551360 000 Kč240 000 Kč
Podmínky: Podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Stavba charakteru rekreační chaty, která je jako
samostatně stojící objekt součástí rekreační zástavby v širší lokalitě kolem Náměště na
Hané, zámku a navazujícího lesního porostu. Stavebně se chata skládá ze základní
montované části a zadního a bočních přístavků, celkově tvoří s přístavbami jeden funkční
celek. Rekreační chata je nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, s nízkou a
pultovou sedlovou střechou. 1. nadzemní podlaží se skládá z pokoje, kuchyňky, soc.
zařízení a komory o celkové podlahové ploše 40,8 m2. Podlahy jsou dlažba a PVC, dveře
dřevěné, okna plastová a zdvojená, vybavení elektroinstalace, rozvod vody, sprchový kout,
WC a umyvadlo. Před chatou je plechový komín pro připojení kamen na pevná paliva.
Přístup k chatě je pěší přes pozemky jiných vlastníků, hlavní vstup z prostoru přilehlého
pozemku kolem chaty. Technický stav i údržba jsou průměrné, stavba je z roku 2008,
v minulosti nebyla zaplavena, nachází se v zóně 1 se zanedbatelným rizikem
povodně/záplavy.
Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě
nezaniknou:
Nemovitá věc není řádně zapsaná v katastru nemovitostí. Zákres stavby v katastrální mapě
neodpovídá skutečnému stavu zjištěném na místě a obrysu stavby, zastavěná plocha
a obrys budovy je odlišný. Výměra parcely č. st. 294 zastavěná plocha a nádvoří dle KN je
27 m2, skutečná zastavěná plocha měřením na místě 51,69 m2. Zjištěná skutečnost
neovlivňuje podstatně cenu nemovitých věcí, je však nutno uvést zákres a zápis v katastru
nemovitostí v soulad se skutečností.

Stručný popis dražby

Dražba rekreační chaty