Územní pracoviště pro Prahu 3 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:7377832/19/2003-00540-110067
datum a čas konání:15.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:1. patro v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, Oddělení vymáhací, Drahobejlova 945/48, Praha 9
zápis dražitelů:od 09:30 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:2 594 000 Kč
dražební jistota:101 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Dražba pozemkuOlomouc8 366 m288015 186 920 Kč2 594 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky:
Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
153/15 8366 m2 ostatní plocha jiná plocha
b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
- nebyly zjištěny

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je pozemek v obci Olomouc, katastrálním území Nová Ulice, zapsaný na listu vlastnictví č. 8801, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.