Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1816558/19/2509-00540-501725
datum a čas konání:21.8. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.
zápis dražitelů:09:30 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:295 975 Kč
dražební jistota:100 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věciMilčeves816 m2109591 950 Kč295 975 Kč
Podmínky:
Popis: Samostatně stojící RD č.p. 44 v osadě Milčeves obce Žatec. Objekt bydlení je zděná přízemní stavba, s obytným přízemím a půdou. Postaven v zastavěné části odloučené osady Milčeves, přístupný po nezpevněné komunikaci, napojen na veřejné sítě elektro a vodu. Stáří domu přes 80 let, běžně udržován. Součástí nemovitosti je přistavěná stodola zděná a samostatná stodola. Příslušenství jsou venkovní úpravy a pozemky.
Samostatný pozemek ostatní neplodná půda a jiná plocha, které jsou mimo tyto nemovitosti na okraji osady, cca 100m od rodinného domu č.p. 44. Nyní jsou využívány jako skládka nepotřebné zeminy a suti, možnost zastavění.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věciMilčeves480 m2109591 950 Kč295 975 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věciMilčeves276 m2109591 950 Kč295 975 Kč
Podmínky:
Popis:

Stručný popis dražby

dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 podrobnosti viz dražební vyhláška