Územní pracoviště ve Vsetíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1566776/19/3312-00540-800200
datum a čas konání:27.8. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně,2. patro, zasedací místnost č.202
zápis dražitelů:v místě nemovitosti
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:830 Kč
dražební jistota:20 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
lesní pozemekKatastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava7 034 m264430 000 Kč20 000 Kč
Podmínky: Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně shora uvedeného správce daně v úřední dny, tj.
v pondělí a ve středu, v době od
Popis: pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 644, pro obec Mokré Lazce, katastrální
území Mokré Lazce
● Pozemek - parcela KN 1364/2 o výměře 7034 m2, lesní pozemek.
Pozemek se nachází jihozápadně od obce Mokré Lazce, vpravo od silnice I/11 – Opava –
Ostrava, uprostřed komplexu lesa, u kopce Lipovice v nadmořské výšce 300 až 370 m.n.m.

Stručný popis dražby

pozemek se nachází jihozápadně od obce Mokré Lazce, vpravo od silnice I/11 - Opava-Ostrava, uprostřed komplexu lesa,u kopce Lipovice v nadmořské výšce 300 až 370 m.n.m.