Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1582858/19/2903-00540-705653
datum a čas konání:15.10. 2019 v 10:30 hod.
místo:Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, Velká zasedací síň v 1. patře, místnost č. 225.
zápis dražitelů:Zápis osob zúčastněných na dražbě bude probíhat v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:33 800 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Parcela číslo 2417/1 a 2417/2Katastrální území Předín, obec Předín, okres Třebíč1 978 m273913 600 Kč9 067 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
Jedná se o dvě na sebe navazující parcely obdélníkového tvaru uprostřed rozsáhlého lesního komplexu. Pozemky jsou obtížně přístupné, pouze přes okolní lesní porosty bez přístupové cesty, svážnice a porostní linky. Porost tvoří velmi nekvalitní, mezernatá olše, bez kulatinových sortimentů. V současné době jsou pozemky přístupné přes sousední po kůrovci vytěžený pozemek.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Parcela číslo 1185/13Katastrální území Štoky, obec Štoky, okres Havlíčkův Brod928 m21369 900 Kč6 600 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
Lesní parcela přibližně obdélníkového tvaru, podmáčený terén s melioračními příkopy. Sezonní přístupnost po přilehlé louce přes meliorační příkop s vodotečí. Porost tvoří monokultura olše. Kvalita porostu průměrná, kulatinové sortimenty do cca 20 %, zbývajících 80 % měkké listnaté palivo. Porost tvoří krajinotvorný prvek.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Parcela číslo 145Katastrální území Modlíkov u Přibyslavi, obec Modlíkov, okres Havlíčkův Brod6 585 m224618 000 Kč12 000 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
Lesní parcela téměř obdélníkového tvaru na rovině tvořící SV okraj menšího lesa. Kromě jednotlivě se vyskytujících stromů se jedná o vyklizenou holinu s klestem. Porost bez náletu.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Parcela číslo 127/2 a 128/2Katastrální území Obrvaň, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod3 582 m24859 200 Kč6 133 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis:
Dva na sebe navazující lesní pozemky přibližně obdélníkového tvaru na mírném až středně prudkém svahu tvořící SV hranici menšího lesního komplexu v polích. Kromě 200 m2 náletových dřevin se jedná o holinu s bezy a ostružinou. Nelze očekávat přirozené zmlazení.

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu - lesní pozemky, položka číslo 1 až 4 dražební vyhlášky, položky budou draženy samostatně.