Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1567603/19/3004-00540-701551
datum a čas konání:28.8. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322
zápis dražitelů:Zápis osob zúčastněných na dražbě v místě konání dražby v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:21 600 Kč
dražební jistota:5 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zastavěná plocha a nádvoříSobůlky270 m269432 400 Kč21 600 Kč
Podmínky:
Popis: Pozemky:
- zastavěná plocha a nádvoří, parcela St. 343/3 o výměře 45 m2
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav, LV 996
- zastavěná plocha a nádvoří, parcela St. 344/4 o výměře 225 m2
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 996
vše zapsané na LV č. 694 pro obec Sobůlky, katastrální území Sobůlky, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov.

Jedná se o stavební pozemky, které se nachází na jižním okraji obce Sobůlky, konkrétně se jedná o areál bývalého zemědělského družstva. Zastavěná plocha St. 344/4, jedná se o stavební pozemek, je zastavěna přízemním dílenským objektem ve vlastnictví jiné osoby a zastavěná plocha St.343/3, je zastavěna přízemním skladovým objektem ve vlastnictví jiné osoby. Ačkoliv jsou objekty ve vlastnictví jiné osoby, tvoří jeden funkční celek.

Stručný popis dražby

prohlídka možná po dohodě se správcem daně, nejpozději 3 dny před konáním dražebního jednání. Znalecký posudek k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 3. patro, kancelář č. 312, telefon: 573 323 320 nebo mobil: 734 182 362.