Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:7019443/19/2010-80542-110825
datum a čas konání:20.11. 2019 v 13:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.
zápis dražitelů:Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 12:30 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:573 334 Kč
dražební jistota:110 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Kohoutov 1461860 000 Kč573 334 Kč10 000 Kč
Podmínky:

Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 18. listopadu 2019 od 14:00 do 15:00 hodin. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 110.000,- Kč viz dražební vyhláška.


Popis: Okres: CZ0525 Trutnov, Obec: 579408 Kohoutov, Katastrální území: 667706 Kohoutov, List vlastnictví: 395.

Nemovitosti
Pozemky
Parcela St. 251, Výměra 79(m2) , Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba: Kohoutov, č.p. 146, bydlení.
Stavba stojí na pozemku p. č. : St 251.

Dražená nemovitost se nachází na mírně svažitém pozemku v Kohoutově v nepravidelné bytové zástavbě obce. Je přístupná z asfaltové komunikace ve směru Kohoutov-Trutnov. Ztížené základové podmínky a negativní účinky okolí nejsou. Omezení užívání pozemků není. Docházková vzdálenost na zastávky veřejné dopravy je příznivá. Objekt je napojen na el. energii, vodovod a septik. Objekt pochází z roku 1984. Jedná se o zděnou a montovanou stavbu stojící v řadové zástavbě se sedlovou střechou, nepodsklepená, má dvě podlaží s nevyužitou půdou.


Obvyklá cena nemovité věci podle odborného odhadu znalce činí 860.000 Kč.b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:

Na draženém předmětu neváznou žádné závady s ním spojené.

Veškeré ostatní zápisy na listu vlastnictví č. 395 v oddílu C prodejem nemovitosti v dražbě zaniknou.

Stručný popis dražby

Kohoutov 146