Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1731164/19/2201-80541-306431
datum a čas konání:24.9. 2019 v 10:30 hod.
místo:v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19.
zápis dražitelů:v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:639 375 Kč
dražební jistota:150 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Podíl ve výši 11/24 rodinného domu11 278 750 Kč639 375 Kč50 000 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši 150 000 Kč.
Popis: Podíl ve výši 11/24 rodinného domu č.p. 99 postaveného na pozemku parc. č. St. 1605 v Milevské ulici, vedlejší stavby postavené na pozemku parc. č. St. 1606, venkovních úprav a pozemků parc. č. St. 1605 o výměře 125 m2, St. 1606 o výměře 20 m2 a 1222/19 o výměře 716 m2 v k.ú. Týn nad Vltavou, obec Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, na LV 617.
Jedná se o volně stojící stavbu se dvěma nadzemními podlažími, s částečným podsklepením, s plochou střechou, situovanou v severní okrajové části města se smíšenou výstavbou.

Stručný popis dražby

Dražba nemovité věci bude zahájena 24.09.2019 od 10:30 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 10:00 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 265, Vovsová Jitka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 324 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Prohlídka nemovité věci se koná dne 12.09.2019 v 10:00 hodin. Na prohlídku je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 265, Vovsová Jitka, na e-mailové adrese Jitka.Vovsova@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 324, a to nejpozději do 10.09.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.