Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1817228/19/2509-00540-501725
datum a čas konání:28.8. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.
zápis dražitelů:09:30 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:441 522 Kč
dražební jistota:140 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zemědělská usedlostLipenec515 m2264883 043 Kč441 522 Kč
Podmínky:
Popis: Zemědělská usedlost, která obsahuje objekt pro bydlení, na který stavebně navazuje hospodářská část s podzemním sklepením. Na pozemku se nachází dále dílna, chlév, stodola a kolna. Pod jižním okrajem nemovitosti prochází silnice. Na pozemku jsou venkovní úpravy, jako je žumpa a betonový dvorek. Přes pozemek nevede žádná inženýrská síť.
Stavba určená k bydlení není obyvatelná, nejsou zde rozvody na topení, vodu ani kanalizaci. Skládá se ze tří částí: první část je nepodsklepená, druhá je nástavba dvou podlaží a třetí část je přístavba verandy s příslušenstvím. Stěny základů jsou kamenné a nadzemní části mají stěny z cihel. Hospodářská část navazující na obytný objekt má základy kamenné, není podsklepená, ale je z ní přístup do podzemního sklepení, které je orientovánu mimo stavbu. Půda je zde propojená s půdou nad přízemím obytného objektu. Dílna je situována vedle vjezdových vrat, nepodsklepená s kamennými zdmi. Chlév vytváří hranici pozemku směrem k silnici, má betonové základy, stěny jsou kamenné. Stavba není podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Stěna stodoly vytváří také hranici pozemku směrem k silnici. Objekt má jedno podlaží a stěny jsou zčásti kamenné a nadzemní cihlové. Kolna navazující na stodolu má kamenné zdivo, není celkově v dobrém stavu.

Stručný popis dražby

dražba zemědělské usedlosti podrobnosti viz dražební vyhláška