Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1261774/19/2601-80541-501766
datum a čas konání:17.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci
zápis dražitelů:Finanční úřad pro Liberecký kraj
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:100 000 000 Kč
dražební jistota:49 667 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech (orná půda, lesní pozemek)Větrušice u Klecan0 m214174 500 Kč49 667 Kč
Podmínky:
Správce daně bude podíl ve výši ¼ na výše uvedených nemovitých věcech dražit výhradně jako jeden soubor.
Popis:
dražen bude podíl ve výši ¼ na nemovitých věcech včetně příslušenství evidovaných v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha - východ, v katastrálním území Větrušice u Klecan, na LV č. 141:
Pozemky
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku
103/6 4 784 orná půda
119/3 441 lesní pozemek

Předmětem dražby jsou:
a) zemědělský pozemek – orná půda je úzkého podlouhlého půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 16 x 300 metrů. Nachází se v mírně se svažujícím terénu v místě zvaném Na Kateřinkách, severně od zastavěné části obce Větrušice v sousedství lesních porostů vyrůstajících v prudce svažitém terénu nad řekou Vltavou. Pozemek je zemědělsky obhospodařován a je sloučen do půdního celku. Přístupný je pouze po cizích zemědělských pozemcích a není přístupný z veřejné komunikace. V návrhu územního plánu obce Větrušice je zahrnutý do zóny NZ – zemědělské plochy
b) lesní pozemek s trvalými lesními porosty – jedná se o nerozsáhlý lesní pozemek navazující na západní stranu zemědělského pozemku uvedeného pod bodem a). Nachází se na začátku prudkého zlomu směrem k řece Vltava a vyrůstá na něm mladší lesní porost v druhu akát trnovník, jehož zakmenění je malé v hodnotě 5 a stromy jsou v řídké výsadbě. V návrhu územního plánu obce Větrušice je zahrnutý do zóny NP – přírodní plochy.

Stručný popis dražby

dražba podílu ve výši 1/4 na nemovitých věcech (orná půda, lesní pozemek) v KÚ Větrušice u Klecan