Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1435019/19/3309-80542-709475
datum a čas konání:5.9. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
zápis dražitelů:v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:36 683 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
id. 1/212 pozemků o celkové výměře 834794 m2Polešovice834 794 m2250 a 256955 025 Kč36 683 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty pouze platbou na účet shora uvedeného správce daně nejpozději dne 4.9.2019. Účet č. 35-47620661/0710, VS=RČ nebo IČ dražitele.
Popis: Pozemky leží cca. 1,5 km od obce Polešovice směrem na Uherský Ostroh (Klučovánky, Zadní louky, Ostrožský les).
Lesní pozemky jsou určeny k plnění funkcí lesa. Dle Lesního hospodářského plánu platného do 31. 12. 2026 je z celkové výměry lesních pozemků 832 717 m2 zalesněno 821 069 m2. Venkovním šetřením bylo zjištěno, že část pozemků je vytěžena – holina. Orná půda představuje okrajové části lesního komplexu. Vodní plochy představují koryto umělého vodního toku. Pozemek parcelní číslo St. 1074 je obklopen lesním pozemkem parcelní číslo 2129/1
z LV 250. Stavba stojící na tomto pozemku, která je zapsána na LV 2368 pro obec a katastrální území Polešovice, je ve vlastnictví Singulární společnosti v Polešovicích, spolek, č. p. 242, 687 37 Polešovice, IČO: 48505862. Draží se všechny pozemky dohromady.

Stručný popis dražby

Podíl id. 1/212 na pozemcích zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 250 a LV 2569, pro obec a katastrální území Polešovice: parcelní číslo - druh- výměra 2125 - lesní pozemek - 142231m2 2129/1 - lesní pozemek - 338714m2 2129/2 - lesní pozemek - 17397m2 2130 - lesní pozemek - 147937m2 2131/13 - orná půda - 471m2 2131/67 - orná půda - 309m2 2133/14 - lesní pozemek - 186438m2 2154/27 - orná půda - 172m2 2154/93 - vodní plocha - 123m2 2154/94 - vodní plocha - 397m2 2154/95 - vodní plocha - 448m2 2154/100 - vodní plocha - 103m2 St. 1074 - Zastavěná plocha a nádvoří - 54m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavba, není předmětem dražby