Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1284892/19/2503-80541-505626
datum a čas konání:19.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:dražební místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín
zápis dražitelů:19.06.2019 od 09:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:66 667 Kč
dražební jistota:20 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela č. 3649/5Jílové u Děčína4 294 m21169100 000 Kč66 667 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena na 20.000,- Kč.
Popis: Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci zapsané na LV 1169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín, pro katastrální území Jílové u Děčína, obec Jílové - trvalý travní porost.

Stručný popis dražby

Draží se spoluvlastnický podíl - 1/4 pozemku. Jedná se o pozemek po pravé straně Sněžnické ulice ve směru na Sněžník. Plocha pozemku je mírně svažitá. Příjezd je po starší účelové komunikaci k vodárenskému zařízení, po nezpevněné živičné komunikaci. Pozemek je v rámci vodárny částečně oplocen. Předpokládá se ochranné pásmo mezi dvěma vodárnami. Na pozemku se nachází tyče v trase mezi zařízeními. V části vede příležitostná vodoteč směrem k zahrádkám. Pozemek není udržován, sečen, horní část je s četnými nálety, s podrostem křovin, ostružin a bezu. Pozemek je v územním plánu se změnou funkčního využití na rodinné domy, s předpokladem budoucího zhodnocení výstavbou. Od roku 2008 však žádná výstavba a ani výstavba podmíněných investic – vodovodní a kanalizační řád, svod elektro ze stávajícího podzemního nebo horního vedení nad pozemkem ve spodní části, nebyla zahájena.