Územní pracoviště Brno III oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1306150/19/3003-80541-712189
datum a čas konání:19.6. 2019 v 10:30 hod.
místo:Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno, 12. patro, zasedací místnost č. dveří 1228.
zápis dražitelů:Registrace dražitelů bude probíhat 19. 6. 2019, od 10:00 hod. do zahájení dražby, v místě konání dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:37 707 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1Lesní pozemek - parcelní č. 1293156 560 Kč37 707 Kč1 000 Kč
Podmínky:
Popis:

Stručný popis dražby

Lesní pozemek - parcelní č. 1293, způsob ochrany - pozemek je určený k plnění funkce lesa, zapsán na LV 457, obec Petrovice, katastrální území Petrovice u Třebíče, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Dražený pozemek o celkové výměře 14 140 m2 se nachází jihovýchodně od obce Petrovice na vrcholu kopce, ze tří stran prudký svah zakončený vodním tokem. Ze západní strany přístupný přes zemědělské pozemky. Převážná část pozemku je holina, na části je spontánně vzniklý mladý listnatý porost.