Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1747065/19/2503-80541-505626
datum a čas konání:9.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Dražební místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín
zápis dražitelů:9.9.2019 od 09:30 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:6 907 Kč
dražební jistota:2 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 178/2Lužec u Petrova Mlýna370 m250210 360 Kč6 907 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 2.000,- Kč.
Popis: Nemovité věci jsou zapsány na LV 502 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Lužec u Petrova Mlýna, obec Povrly - ostatní plocha, jiná plocha.

Stručný popis dražby

Pozemek se nachází v k.ú. Lužec u Petrova Mlýna, který je součástí obce Povrly a je vzdálen cca 4 km severozápadním směrem. S vlastní obcí je dopravně propojen komunikací. U Petrova Mlýna a v Lužci je autobusová zastávka, spoj cca 3x denně. Povrly jsou malá obec vzdálená od krajského města Ústí nad Labem 10 km. Na vlastním pozemku bývala zřejmě stavba, v současné době je pozemek zarostlý nálety. Žádné venkovní úpravy (přípojky, oplocení apod.), nebyly nalezeny. Jedná se o nezastavitelné území, které lze využít k hospodářským účelům.