Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1563144/19/2910-00540-305768
datum a čas konání:23.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
zápis dražitelů:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 12.6.2019 od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:67 486 Kč
dražební jistota:5 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
ostatní plochaKejžlice333 m22328 991 Kč4 495 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
trvalý travní porostKejžlice3 142 m223284 834 Kč42 417 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
trvalý travní porostKejžlice814 m223221 978 Kč10 989 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
trvalý travní porostKejžlice710 m223219 170 Kč9 585 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 5 000,-.
Popis: Parcela je součástí většího hospodářsky obdělávaného souboru pozemků - v současné době je oseta ozimou řepkou olejnou.

Stručný popis dražby

Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 232 pro obec a katastrální území Kejžlice: p.č. 1149/3 o výměře 710 m2 - trvalý travní porost p.č. 1148/3 o výměře 814 m2 - trvalý travní porost p.č. 1147/6 o výměře 333 m2 - ostatní plocha p.č. 1032/26 o výměře 3142 m2 - trvalý travní porost