Územní pracoviště v Novém Jičíně oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

číslo jednací:2873640/19/3215-00540-801771
datum a čas konání:10.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,Územní pracoviště v Novém Jičíně,Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín, zasedací místnost 5. patro
zápis dražitelů:registrace dražitelů od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 508 667 Kč
dražební jistota:500 000 Kč
dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Jedná se o areál bývalého Státního statku Bruntál, který byl využíván jako ústřední dílny. Dražené stavby a pozemky nejsou pronajaty, objekty jsou opuštěné, vyrabované, bez využití. Areál je částečně oplocený, objekty jsou volně přístupné. Pozemky p.č. 788/1 a p.č. 788/2 se nacházejí mimo areál, na okraji zastavěné části obce.