Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1246893/19/2910-00540-305768
datum a čas konání:25.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
zápis dražitelů:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 25.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:22 743 866 Kč
dražební jistota:80 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy5 827 m2185262 215 Kč174 810 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy34 548 m21851 554 660 Kč1 036 440 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy19 595 m2185881 775 Kč587 850 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy15 279 m2185687 555 Kč458 370 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy15 969 m2185718 605 Kč479 070 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy10 074 m2185453 330 Kč302 220 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy9 848 m2185443 160 Kč295 440 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy11 124 m2185500 580 Kč333 720 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy9 948 m2185447 660 Kč298 440 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy10 423 m2185469 035 Kč312 690 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy12 034 m2185541 530 Kč361 020 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy8 020 m2185360 900 Kč240 600 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy16 268 m2185732 060 Kč488 040 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
vodní plochaVeliká Ves u Prahy33 m21851 320 Kč880 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
vodní plochaVeliká Ves u Prahy9 m2185360 Kč240 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy3 235 m2185145 575 Kč97 050 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy3 360 m2185151 200 Kč100 800 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy7 754 m2185348 930 Kč232 620 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy7 312 m2185329 040 Kč219 360 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
ostatní plochaVeliká Ves u Prahy539 m21852 156 Kč1 437 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy10 761 m2185484 245 Kč322 830 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy162 m21857 290 Kč4 860 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy2 715 m2185122 175 Kč81 450 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy489 m218522 005 Kč14 670 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy6 100 m2185274 500 Kč183 000 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy5 733 m2185257 985 Kč171 990 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy9 394 m2185422 730 Kč281 820 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy1 065 m218547 925 Kč31 950 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy4 312 m2185194 040 Kč129 360 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
orná půdaVeliká Ves u Prahy6 888 m2185309 960 Kč206 640 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zast. plocha a nádvoří - součástí je stavba čp. 11 - rod. důmVeliká Ves u Prahy6 147 m218513 123 845 Kč8 749 230 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
ostatní plochaVeliká Ves u Prahy2 306 m21854 923 310 Kč3 282 207 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zast. plocha a nádvoří - součástí je stavba čp. 13 - rod. důmVeliká Ves u Prahy1 766 m21853 770 410 Kč2 513 607 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zast. plocha a nádvoží - na pozemku stojí stavba čp. 65 - rod. dům (LV 101)Veliká Ves u Prahy43 m218591 805 Kč61 203 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zahradaVeliká Ves u Prahy359 m2185766 465 Kč510 977 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zahradaVeliká Ves u Prahy122 m2185260 470 Kč173 647 Kč
Podmínky:
Popis:
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
ostatní plochaVeliká Ves u Prahy32 m21854 992 Kč3 328 Kč
Podmínky:
Popis:

Stručný popis dražby

Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 185 pro obec Veliká Ves a katastrální území Veliká Ves u Prahy. Převážná část výše uvedených pozemků je v katastru nemovitostí vedená v druhu pozemku „orná půda“, což souhlasí se skutečností zjištěnou při místním šetření soudního znalce. Zemědělské pozemky jsou převážně obhospodařovány a jsou sloučené do půdních celků. Řada pozemků je přístupná pouze po cizích zemědělských pozemcích. Pozemek parcela č. st. 6, jehož součástí je stavba č.p. 11 a pozemek parcela č. st. 8, jehož součástí je stavba č.p. 13, se nacházejí v rovinatém terénu v centru zastavěné části obce Veliká Ves v sousedství kostela sv. Vavřince. Obě stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu s řadou vad a poruch (chybějící okna, částečně chybějící krytina apod.), dle vyjádření soudního znalce nezpůsobilé k užívání. Pozemek parcela č. st. 80/2 je zastavěný stavbou rodinného domu čp. 65 cizího vlastníka. Pozemek parcela č. 42/1 ostatní plocha se nachází v prostoru mezi ulicemi Korycanská a U Sv. Vavřince. Pozemek je přístupný pouze z pozemku parcely č. 6, s nímž tvoří jednotný funkční celek. V okolí se nacházejí rodinné domy a domy pro individuální bydlení. Obec Veliká Ves vydala pod číslem 1/2018 opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře. Opatření nabylo právní moci dne 5.5.2018. Opatřením se mimo jiné zakazuje provádění veškerých staveb ve smyslu § 2 odst. 3) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona. Opatřením ne neomezují ani nezakazují udržovací práce.