Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1478397/19/3101-80542-803598
datum a čas konání:10.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.
zápis dražitelů:Zápis dražitelů proběhne od 09:30 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:333 333 Kč
dražební jistota:85 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Podíl 1/2 na rodinném domu a zahraděNová Hradečná3 845 m2179500 000 Kč333 333 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Dražené nemovité věci zapsané na LV 179 pro katastrální území Nová Hradečná zahrnují ideální podíl ½ vlastnictví na rodinném domě, hospodářských staveních a zahrady. Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, zahrnuje jednu bytovou jednotku 7+1 se standardním hygienickým vybavením. Je zděný se smíšeného zdiva, stropy jsou klenbové a dřevěné trámové s podhledy. Střešní krytina je eternitová. Dům je napojen na veřejnou síť NN a plynovod. Odpadní vody jsou odváděny do žumpy na vyvážení, zdrojem pitné a užitkové vody je vlastní studna. Veřejný vodovod je veden v komunikaci před domem, splašková kanalizace v obci chybí. Dům je umístěn ve stávající lokalitě rodinných domů a původních zemědělských usedlostí, přístup je veden po zpevněné komunikaci.
Přední část domu je obytná, ve směru do dvora navazuje hospodářská budova. Na dvorní část navazuje zahrada s neudržovanými ovocnými dřevinami.

Stručný popis dražby

Dražba podílu ve výši 1/2 na rodinném domě v obci Nová Hradečná