Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:2033314/19/2504-00540-506815
datum a čas konání:24.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově
zápis dražitelů:24.10.2019 od 09:30 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 283 400 Kč
dražební jistota:200 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
bytový důmMašťov0 m24141 925 100 Kč1 283 400 Kč
Podmínky: Podmínkou na dražbě je zaplacení dražební jistoty (194 odst. 4 daňového řádu)
Popis: Předmětem dražby je bytový dům č. p. 263 bez pozemku. Pozemek St. p. 370 je zapsán na LV 10002 jiného vlastníka a to Česká republika – Státní pozemkový úřad. Bytový dům je situován v zastavěném území navazujícím na střed obce Mašťov. Okolní zástavbu tvoří rezidenční stavby k bydlení a přístup je po zpevněné cestě ve vlastnictví obce. Stavba není v současné době užívána. Vstupy do domu jsou zabezpečeny dřevěným bedněním. Dům vyžaduje celkovou opravu. Dům je samostatně stojící, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Obsahuje 2 bytové jednotky 1+2 (obytná plocha á 40,50 m2) a 2 bytové jednotky 1+4 (obytná plocha á 52,78 m2). V 1. nadzemním podlaží je kotelna ústředního topení (dále ÚT) se čtyřmi kotli. ÚT – pro každý byt vytápění samostatné, 4 uhelny, prádelna, 4 sklípky. Stáří domu k roku 2019 je 33 let. Stavba je napojena na veřejné rozvody vody, elektřiny a kanalizace. Technický stav vyžaduje celkovou opravu. Vady zjištěné při zhotovení znaleckého posudku. Zařízení bytů demontováno, poškozeny rozvody vody, elektřiny a topení, chybí převážná část dveří, okna poškozena – část chybí, bytová jádra poškozená.

Stručný popis dražby

bytový dům bez pozemku Mašťov