Územní pracoviště v Náchodě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1362363/19/2709-00540-604935
datum a čas konání:10.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49
zápis dražitelů:v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 966 667 Kč
dražební jistota:200 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Nemovité věci zapsané na LV 1790 pro k.ú. BroumovBroumov277 m217902 950 000 Kč1 966 667 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovité věci v katastrálním území Broumov: Parcela 111/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2. Součástí je stavba: Broumov č.p. 128, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: 111/1.

Práva, která prodejem nezaniknou: nebyla zjištěna
Závady, které prodejem nezaniknou: nebyly zjištěny

Stručný popis dražby

Lokalita s oceňovaným domem se nachází v centru zástavby města Broumov na Mírovém náměstí, ze kterého je přístup do domu. Pozemek je rovinatý, tvar je obdélník, velikost zastavěné plochy domu a menší plochy dvora. Podle schváleného územního plánu se nachází v centrální historické části města, plochy jsou určeny k využití jako smíšené obytné. Pozemek je napojen na inženýrské sítě. Dům je v řadové zástavbě, o 3.N.P. s podkrovím a s částečným podsklepením na Mírovém náměstí, na severovýchodní straně. Půdorysný tvar bytového domu je obdélník, střecha sedlová. Větší podlahová plocha je bytová, objekt je bytový dům s nebytovým prostorem v 1.N.P. Přístup je z komunikace Mírového náměstí, parkování možné na náměstí za poplatek. V 1.P.P. jsou dvě sklepní místnosti, v 1.N.P. jsou dvě nebytové prostory (prodejna, sklad, WC, kancelář s WC a kolárna), v 2.N.P. jsou dva byty (1+3 a 1+2), ve 3.N.P. je byt s jednou místností v podkroví 1+5, v podkroví je byt 1+2. Objekt je tradičně zděný, krov je dřevěný vázaný, střecha je sedlová, krytina a oplechování je z pozinkovaného plechu. Venkovní omítka do náměstí je vápenocementová štuková, okna se šambránami, sokl kamenné pásky. Ze dvorní části je omítka hladká stěrková, sokl omítka. Stropy jsou nespalné, v 1.P.P., 1.N.P. a ve 2.N.P. jsou částečně klenby a stropy s rovným podhledem, v 3.N.P. jsou s rovným podhledem, v podkroví jsou šikmé stropy, podhled sádrokartonový systém s izolací. Vnitřní omítky jsou štukové, v koupelnách, na WC a v kuchyních je keramický obklad stěn. Ohřev vody je v el. boilerech, vytápění je akumulačními kamny. Schody jsou kamenné, do podkroví dřevěné. Okna jsou zdvojená a s dvojsklem. Dveře v jednotlivých podlažích – ocelové zárubně, výplňové dveře a hladké dveře dále tesařské obložené zárubně a výplňové dveře renovované. Dům je stáří od roku 1430, tj. 588 let, průběžně stavebně upravován a opravován. Celková rekonstrukce byla v roce 2000 – 2010 (celková rekonstrukce domu, nové koupelny, WC, kuchyně, okna, dveře, vytápění el. akum. kamny, instalace vody, kanalizace, elektro, boilery, krytina a plechování, oprava vnitřních omítek, podlahy, oprava fasády a obklad soklu).