Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby garáží

číslo jednací:2040060/19/2504-00540-506815
datum a čas konání:25.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově
zápis dražitelů:25.10.2019 od 09:30 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:55 000 Kč
dražební jistota:20 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
spoluvlastnický podíl 3/4 garážeŽatec0 m2101282 500 Kč55 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu)
Popis: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ¾ nemovité věci zapsané na LV 1012 v katastrálním území Žatec. Jedná se o řadovou garáž vnitřní, bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím, plochou střechou. Příjezd ke garáži je zpevněný, garáž je napojená na podružný rozvod elektřiny. Garáž je dle sdělení spoluvlastníka užívána jiným uživatelem.

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl 3/4 garáže v Žatci