Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:755611/19/2504-00540-506815
datum a čas konání:10.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově
zápis dražitelů:10.09.2019 od 09:30 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:2 093 334 Kč
dražební jistota:300 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemkyMašťov130 900 m23603 140 000 Kč2 093 334 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovitosti umístěné v katastrálním území 692280 Mašťov, obec 563218 Mašťov, okres Chomutov, LV 360:
POZEMKY
- parcela č. 1344/18, výměra 69182 m2, orná půda
- parcela č. 1344/20, výměra 21572 m2, ostatní plocha
- parcela č. 1433/1, výměra 1298 m2, orná půda
- parcela č. 1433/2, výměra 121 m2, orná půda
- parcela č. 1433/3, výměra 34 m2, orná půda
- parcela č. 1718/9, výměra 38693 m2, orná půda

Stručný popis dražby

pozemky Mašťov