Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1833097/19/3309-80541-709139
datum a čas konání:31.10. 2019 v 09:30 hod.
místo:Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
zápis dražitelů:dne 31.10.2019 od 9:00 do 9:30 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 833 334 Kč
dražební jistota:500 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Dražba rodinného domu KunoviceKunovice u Uh. Hradiště2 009 m2101802 750 000 Kč1 833 334 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.Jistotu lze uhradit platbou na účet správce daně tak, aby byla připsána na účet správce daně uvedený v dražební vyhlášce v bodě 3., nejpozději do 24. 10. 2019.


Popis: Nemovité věci ve společném jmění manželů zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 10180 pro obec Kunovice,
katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště, a to:
- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2
Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1125,
- pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2,
- pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2.

Stručný popis dražby

- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1125 o výměře 413 m2 Součástí je stavba: Kunovice, č.p. 1088, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 1125, - pozemek (zahrada), parc. č. 1126 o výměře 1559 m2, - pozemek (ostatní plocha), parc. č. 1139/2 o výměře 37 m2