Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1068648/19/3201-00540-801738
datum a čas konání:22.5. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost
zápis dražitelů:22.05.2019 od 08:30 hod. do 08:55 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:557 534 Kč
dražební jistota:10 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
zahradaSedlnice1 112 m21142836 300 Kč557 534 Kč
Podmínky: Dražební jistota je stanovena ve výši 278.767,00 Kč.
Popis: Předmět dražby se nachází v obci Sedlnice v zastavěné části obce. Dle platného územního plánu obce je zařazen do zóny VB – smíšené obytné venkovské. Pozemek je v mírně svažitém terénu s možností napojení na inženýrské sítě, přístup je po zpevněné obecní komunikaci.

Stručný popis dražby

Pozemek parcela č. 191/2 - zahrada, výměra 1112 m2 zapsaná na listu vlastnictví 1142, pro okres CZ0804 Nový Jičín, katastrální území 747009 Sedlnice