Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1009760/19/2910-00540-711261
datum a čas konání:11.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
zápis dražitelů:Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 11.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:505 000 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
Spoluvlastnický podíl ve výši 4/9 na st. parcele č. 214 o výměře 297 m2, jejíž součástí je dům č.p. 198, a na parcele č. 1548/1 o výměře 605 m2 (zahrada)Žirovnice0 m25141 010 000 Kč505 000 Kč
Podmínky: Složení dražební jistoty ve výši Kč 50 000,-.
Popis: Oceňované nemovité věci jsou umístěny v lokalitě zástavby rodinných domů městského charakteru a původní uliční zástavby s přístupem po zpevněné komunikaci s možností připojení na všechny inž. sítě. Jedná se o budovu původního přízemního rodinného domu postaveného cca před 135 lety jako přízemní dům s malým podsklepením. V 2. polovině dvacátého století došlo k provedení zásadní stavební úpravy – nástavby 2.NP. Budova má kamenné základy bez vodorovných a svislých izolací, zdivo smíšené a cihelné, stropy rovné, omítané a nespalné. Zastřešení je provedeno tesařsky vázanou konstrukcí s eternitovou krytinou. Klempířské prvky jsou pozinkované, vnější omítky břízolitové a vnitřní omítky vápenné a štukové. Vytápění je prováděno ÚT na tuhá paliva, elektro 3x380 V. V 1.NP je zaveden zemní plyn na vaření. Ohřev TUV je prováděn elektrickým bojlerem. Kanalizace řešena svedením do septiku. Původní stavba je v horším technickém a provozním stavu s nutností provedení větší stavební úpravy pro zajištění komfortu užívání odpovídající současným požadavkům na bydlení – zejména odvlhčení spodní části objektu, zateplení objektu včetně výměny oken, opravy vnitřních rozvodů instalací, opravy podlah a omítek.

Stručný popis dražby

Dražit se bude spoluvlastnický podíl ve výši 4/9 na těchto nemovitých věcech: - st. parcela č. 214 o výměře 297 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 198 - k bydlení - parcela č. 1548/1 o výměře 605 m2 - zahrada. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 514 pro obec a k.ú. Žirovnice.