Územní pracoviště v Semilech oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

číslo jednací:875385/19/2607-00540-607648
datum a čas konání:25.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, zasedací místnost č.dv. 212, 2. poschodí
zápis dražitelů:v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, zasedací místnost č.dv. 212, 2 poschodí
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 933 333 Kč
dražební jistota:200 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1nemovité věci zapsané na LV č. 433, k.ú. Libštát12 900 000 Kč1 933 333 Kč10 000 Kč
Podmínky: Prohlídka dražené nemovitosti nebude zajištěna. U správce daně je možné nahlédnout do znaleckého posudku. Informace na tel č. 481 660 340, 481 660 345, 481 660 342.
Popis:

Jedná se o bývalý strojírenský areál, který je přístupný přímo z veřejné komunikace, silnice č. 283 z Libštátu na Bělou. Provoz areálu byl ukončen v roce 2009, čemuž odpovídá jeho celkový stav. Areál se skládá z hlavní výrobní budovy, obslužných objektů a dalšího příslušenství. V hlavní budově na pozemku parc. č. st. 261/1 je umístěna obrobna, přípravna, svařovna, lakovna, kotelna, sklady, jídelna a kancelářské prostory. Areál je odpojen od přívodu el. vedení a vody. Odpadní vody jsou svedeny do jímky a septiku. Další příslušenství tvoří zpevněné plochy a oplocení.

Stručný popis dražby

dražba nemovitých věcí zapsaných na LV č. 433, k.ú. Libštát