Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:2134658/19/2110-00540-203941
datum a čas konání:22.5. 2019 v 11:30 hod.
místo:Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. vězňů 3181, 272 80 Kladno
zápis dražitelů:od 11:00 hodin
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:1 039 507 Kč
dražební jistota:50 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek parcelní č. 4233/78Příbram1 869 m2115110 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: Druh pozemku: ostatní plocha
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
pozemek parcelní č. 4233/79Příbram1 689 m2115110 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis:

Druh pozemku: ostatní plocha
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 11511, katastrální území Příbram, okres Příbram, obec Příbram (viz. dražební vyhláška)