Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:3912457/19/2009-80541-110078
datum a čas konání:25.6. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00, 2. patro, dražební místost č. 251
zápis dražitelů:Dne 25.6.2019 od 9.30 hod. do zahájení dražebního jednání, v dražební místnosti č. 251, 2. patro
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:8 266 666 Kč
dražební jistota:4 000 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
11. Soubor nemovitých věcí112 400 000 Kč8 266 666 Kč100 000 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis:

1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:

Označení a popis dražené nemovité věci:

Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,

vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
2Opava802111 Kč12 400 000 Kč8 266 666 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:

a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,

vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
3Opava238111 Kč12 400 000 Kč8 266 666 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 1. Předmět dražby:
• Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z:

a) Označení a popis dražené nemovité věci:

Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb.,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2,

Parcela č. 564/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2,
součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení,
stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3,

vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: • Soubor nemovitých věcí – pořadové číslo 1 sestávající z: Označení a popis dražené nemovité věci: Parcela č. 564/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 802 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 1249, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 564/2, Parcela č. 564/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 238 m2, součástí je stavba: Předměstí, č.p. 639, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: 564/3, vše zapsáno v k.ú. 711578 Opava - Předměstí, obci Opava, na listu vlastnictví č. 111 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.