Územní pracoviště v Klatovech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:1748674/19/2308-00540-401484
datum a čas konání:5.11. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, dražební místnost, číslo dveří 230, 2. patro
zápis dražitelů:Registrace dražitelů proběhne dne 5.11.2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, číslo dveří 230, 2. patro.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:155 333 Kč
dražební jistota:70 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela St. 700-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Klatovy III, č.p. 108-bydlení, spoluvlastnický podíl: 1/6665797 Klatovy636 m215060 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis:

Bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6.

označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 1909/4-ostatní plocha, spoluvlastnický podíl: 1/6665797 Klatovy548 m215060 Kč0 Kč
Podmínky:
Popis: Bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela 2023-zahrada, spoluvlastnický podíl: 1/6665797 Klatovy266 m215060 Kč0 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). Nemovité věci budou draženy jako soubor nemovitých věcí, kde nejnižší dražební podání činí 155 333,00 Kč a dražební jistota byla stanovena ve výši 70 000,00 Kč.
Popis: Bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, který se skládá z ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 pozemků st. p. č. 700 se stavbou rodinného domu č.p. 108/III a p. č. 1909/4 a p. č. 2023 se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané v katastrálním území 665797 Klatovy, na listu vlastnictví 1506.