Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:1640647/19/2504-00540-507217
datum a čas konání:11.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:zasedací místnost Územního pracoviště v Chomutově, Bachmačská 1617, Chomutov
zápis dražitelů:v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:5 667 Kč
dražební jistota:2 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
č.předmětpočetzjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podánímin. příhoz
1pozemek parc. č. 717/17, LV 508, kat. ůzemí Dolní Měcholupy, obec Praha1698 500 Kč5 667 Kč1 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Pozemek je situován v městské části města Praha – Dolní Měcholupy, při ulici Kutnohorská. Okolí je tvořeno průmyslovou oblastí. Pozemek je prakticky nepřístupný, respektive přístupný velmi obtížně. Pozemek je umístěn na okraji náspu tehdejší pravděpodobně železniční vlečky. Jde o pozemek podle katastru nemovitostí, evidovaný v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Podle dostupného územního plánu Hlavního města Prahy je předmětný pozemek územním plánem zařazen do ploch ZMK – zeleň městská a krajinná, tzn., bez možnosti využití pro výstavbu. Na pozemku se nenachází žádné stavby, nemá příslušenství, je porostlý náletovými nelesními porosty.

Stručný popis dražby

prodej pozemku