Územní pracoviště pro Prahu 8 oznamuje konání veřejné dražby bytů

číslo jednací:5825961 /19/2008-80541-203233
datum a čas konání:3.9. 2019 v 10:00 hod.
místo:V dražební místnosti Fú č. 413, Českomoravská 29, 190 21
zápis dražitelů:V dražební místnosti Fú č. 413, Českomoravská 29, 190 21 Praha 9, vstup z ulice Klečákova v den konání dražby od 09.30 hod. do zahájení dražby.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:2 218 000 Kč
dražební jistota:500 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
BytLibeň47 m250153 327 000 Kč2 218 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), která musí být připsána na níže uvedený účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby.
Popis: Nemovitost na LV 5015, katastrální území 730891 Libeň, byt č. 878/9, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytových domů č.p. 855 a č.p. 878 a na pozemcích č. parc. 2347 a 2348, v ulici V Zahradách 20.

Byt o velikosti 2+1 48,20 m2, včetně sklepní komory je situován ve třetím nadzemním podlaží zděného bytového domu o pěti nadzemních podlažích. V bytě je umakartové jádro, plastová okna. Vytápění je ústřední z kotelny v domě. Stavebnětechnický stav je úměrný stáří jednotlivých prvků a vybavení. Byt je v dobrém stavu. V domě není výtah. Dům je situován v uliční zástavbě původní severní Libně, v místě je plná technická a občanská infrastruktura, je napojen na inženýrské sítě kanalizace, vodovodu, plynovodu a na elektrickou distribuční síť.

Stručný popis dražby

Prohlídka dražené věci není organizována. Znalecký posudek je k nahlédnutí na Finančním úřadě pro hl.m.Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 13a, Praha 8, v kanceláři č. 515,202B (tel. kontakt na správce daně 266 013 389, 266 013 181). Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu), která musí být připsána na níže uvedený účet správce daně nejpozději v den předcházející dni dražby. předčíslí - číslo/ kód banky: 35-77628031/0710, IBAN: CZ98 0710 0000 3500 7762 8031, BIC: CNBACZPP, variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele, konstantní symbol: 1148, K platbě jistoty na účet správce daně lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet správce daně také došla. Složení dražební jistoty je zájemce o koupi dražených věcí povinen prokázat správci daně dokladem, který tuto skutečnost osvědčuje (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.).