Územní pracoviště Ostrava I oznamuje konání veřejné dražby pozemků

číslo jednací:2359864/19/3201-00540-803416
datum a čas konání:26.6. 2019 v 09:00 hod.
místo:Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Moravská Ostrava, Budova B, 5. podlaží, zasedací místnost
zápis dražitelů:26.06.2019 od 08:30 hod. do 08:55 hod.
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:94 000 Kč
dražební jistota:1 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
parcela č. 2110/2, ostatní plocha, a parcela č. 2111/1, ostatní plochaMoravská Ostrava224 m22569141 000 Kč94 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Pozemky se nachází v městské části Moravská Ostrava, v lokalitě mezi ul. Tomkova a Cihelní, v původně poddolované lokalitě. Na pozemcích se nenachází žádné stavby.

Stručný popis dražby

Pozemky: parcela č. 2110/2 – ostatní plocha, výměra 53 m2 parcela č. 2111/1 – ostatní plocha, výměra 171 m2 to vše zapsané na listu vlastnictví č. 2569, pro okres CZ0806 Ostrava-město, obec 554821 Ostrava, katastrální území 713520 Moravská Ostrava.