Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

číslo jednací:4816568/19/2011-00540-106737
datum a čas konání:10.10. 2019 v 10:00 hod.
místo:Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu – Jižní Město, Opatovská 964/18, 149 02 Praha 4, zasedací místnost č.325, 2. patro
zápis dražitelů:po dohodě s organizátory dražby
celková výše nejnižšího/nejnižších podání:100 000 000 Kč
dražební jistota:3 838 000 Kč
dražební vyhláška: PDF
označeníkatastrvýměralist vlastnictvízjištěná/výsledná cenavýše nejnižšího podání
st. 720 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vestec, č.p. 504, rod. důmVestec u Prahy79 m214095 756 450 Kč3 838 000 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Jistotu lze uhradit platbou na účet shora uvedeného správce daně:
předčíslí - číslo/kód banky: 35-77628031/0710,
IBAN: CZ97 0710 0000 3500 7762 8031, BI
Popis: Předmětem dražby je řadový rodinný dům č.p. 504 v ulici Rákosová, který je součástí pozemku parc.č. st. 720, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2, v obci Vestec, katastrální území Vestec u Prahy, Praha-západ, Středočeský kraj. K domu náleží další dva malé pozemky, a to pozemek parc.č.644/953 orná půda, o výměře 31m2, který je situován před vstupní průčelí domu. Tento pozemek je zpevněný zámkovou dlažbou a umožňuje vstup do domu a slouží i k parkování osobního automobilu. Druhý pozemek , parc.č.644/771, orná půda, o výměře 41m2, je za domem a slouží jako zahrada. Vše je zapsáno na listu vlastnictví č. 1409, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.
Dům se nachází na východní straně ulice, jako třetí v řadě téměř identických rodinných domů, jedná se o klidnou ulici s minimálním dopravním ruchem. Příjezd a přístup k domu je z ulice Vídeňské, která protíná obec a vede z Prahy Kunratic do Jesenice. Objekt je zděný, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou. Vstupní průčelí domu do ulice Rákosová.
Obec je vhodná lokalita k bydlení. V obci je základní občanská vybavenost. Obcí projíždí příměstská autobusová doprava k metru Praha – Kačerov. V obci je obchodní centrum, obecní úřad, škola, dětské hřiště, restaurace, v nedalekém okolí se nachází zámek Průhonice s lesoparkem, krátká dostupnost na pražský okruh a dálnici D1.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE

Stručný popis dražby

Nemovitosti Pozemky: Parcela: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St. 720 79 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vestec, č.p. 504, rod dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 720 644/771 41 orná půda zemědělský půdní fond 644/953 34 orná půda zemědělský půdní fond Okres: CZ020A Praha-západ Kat. území: 781029 Vestec u Prahy Obec: 513458 Vestec a to vše zapsané na LV 1409, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.